psychoterapie a poradenství

Nabízím psychoterapeutické a psychologické poradenství, které vám mohou pomoci k celkovému zkvalitnění života. Důvodem k započetí terapie či poradenství může být touha po seberozvoji, hlubším porozumění sám sobě, po zkvalitnění vztahů, potřeba nastavit nebo změnit svoje návyky, vyvážit pracovní a osobní čas či zdravě vyjadřovat vlastní emoce a potřeby. K vyhledání podpory mohou vést i specifické duševní a psychosomatické obtíže a také akutní stres, krize a traumata.

Vycházím z akreditované psychoterapeutické metody biosyntézy, která patří mezi směry zaměřené na tělo (více o metodě zde). Umožňuje kromě klasické verbální terapie využít vnímání těla, kontakt s tělem, dech a pohyb jako cestu k propojení, uvolnění a změně. Terapie zaměřená na tělo pracuje s provázaností těla, mysli a emocí. Když ovlivníme jedno a zprůchodníme propojení s dalšími vrstvami, změny se projeví v organismu jako celku. Záleží vždy na vaší osobní situaci a preferencích, terapie může probíhat také zcela verbálně. Podle vaší aktuální potřeby využívám kromě biosyntézy také prvky bioenergetiky, shiatsu a tanečně-pohybové terapie. Zařazuji práci s dechem, vedené relaxace a mindfulness techniky. Dle potřeby využívám další nástroje a poznatky psychologie, biologie a neurověd. Pracuji zejména individuálně s dospělými a mladými dospělými. Budu vám respektujícím průvodcem na cestě k sebepoznání, porozumění i změně. Věřím, že zdroje k úzdravě a spokojenosti máme každý uvnitř, pouze k nim potřebujeme nalézt přístup.

Pracuji za přímou úhradu, díky tomu není nikde záznam, že na poradenství či terapii docházíte. Platba probíhá převodem na účet, okamžitou platbou nebo hotově. Při zrušení sezení méně než 24 hodin před jeho zahájením je účtována plná cena.

Po započetí spolupráce nabízím možnost telefonických konzultací, 15 minut za 150 Kč nebo 30 min za 300 Kč. V krizových situacích nabízím možnost častějších krátkých telefonických či emailových kontaktů zdarma.

Poskytuji také formu terapie online. Ceny a délka setkání jsou stejné jako u osobní konzultace, terapie online se hradí vždy předem. Kromě toho nabízím také terapii v chůzi v pražských parcích a lesoparcích. Cena závisí na dohodnuté délce setkání. Terapie v chůzi se od klasického poradenství a terapie liší změnou prostředí. Místo sezení v poradně se procházíte předem vybranou přírodní lokalitou. Je vhodná, pokud je pro vás forma rozhovoru v sedě v místnosti nevhodná ze specifických důvodů (strach z uzavřených prostor, hyperaktivita, úzkostnost a další). Nečekejte meditaci v chůzi ani jiné speciální techniky, jedná se stále především o terapeutický či poradenský rozhovor. Pro určitá témata či potíže může být tato forma nevhodná, předchází jí proto vždy krátká telefonická či osobní konzultace pro vyjasnění potřeb a očekávání. Jak online formu tak terapii v chůzi lze využít také v nepříznivé epidemiologické situaci.

psychotherapy in english

I offer psychotherapy and psychological counselling to help you with your personal growth and development. Motives to seek a therapist might be for example need for deep understanding to oneself or need for improving your relationships, your habits and daily routine. Other reasons could be desire for healthy expression and regulation of one´s needs and emotions or more serious reasons like various mental and psychosomatic symptoms, life crisis, acute stress situations or traumatic experience. ​

I work mainly with the topics of self-development, relationships and family background, loss and grieving, also with anxiety, eating dirsorders, environmental grief and hypersensitivity. ​

I base my work on accredited psychotherapeutic method of biosynthesis which belongs among the methods of somatic psychotherapy. You can read more about this approach here. We can invite the body into the therapeutic process through various exercises using breath, touch, movement or simply focusing our attention to bodily sensations. We can also work only verbally as classical psychotherapy does, it all depends on the unique needs of each client. Apart from biosynthesis I use also techniques of bioenergetics, shiatsu, dance movement therapy, mindfulness, relaxation exercices and broader knowledge from neuroscience, psychology and psychotherapy in general. ​

I do not collaborate with health insurance companies. The sessions are paid by bank transfer or cash. You can change or cancel the sessions up to 24 hours before the reserved time, after that the full price is charged. ​

Once we begin to work together, you have an option of phone counselling, 15 minutes for 200 CZK or 30 minutes for 400 CZK. In more serious situations and crisis I offer short email or phone contact for free. ​

I offer also online therapy and walk-talk therapy in Prague´s parks and woods. There is always a face-to-face or phone consultation before walk-talk therapy to examine your needs and expectations. These forms of therapy can be considered on client´s demand or during difficult epidemiological situation. ​

For more information please contact me via email or phone.

consultas de psicoterapia y psicológia en español

Ofrezco consultas de psicoterapia y psicológia en español. Los razónes para buscar terapia pueden ser por ejemplo el deseo del desarollo personal, mejoramiento de relaciónes personales, el tema del entorno familiar difícil, cambio de hábitos y de la rutina diaria. También necesidad de encontrar una manera sana de expresar y regular las emociónes o temas mas serios como varias manifestaciones psíquicas o psícosomáticas, situaciónes de crisis o experiencias traumáticas.

Trabajo sobre todo con los temas del crecimiento personal, relaciónes, família, pérdida y luto, también con ansiedad, transtornos alimenticios y hipersensibilidad.

Uso principalmente el método de biosíntesis que es un método de psicoterapia somática. Más informaciónes sobre el método se encuentra aquí. También incorporo técnicas de bioenergética, shiatsu, danza terapia, mindfulness y relajación junto con el conocimiento de neurociencias, psicológia y psicoterapia en general. Podemos usar el cuerpo en terapia como un canal de expresión y conexión a través del contacto, movimiento, respiración y consciencia. Pero también podemos trabajar en una manera más clásica solo hablando y reflejando. Siempre depende de situación y preferencias de cada cliente.

No colaboro con las companías del seguro médico. Las sesiónes se pagan en efectivo o en trasferencia bancaria. La fecha de la sesión se puede cancelar o cambiar hasta 24 horas antes, después se cobra todo el precio.

Después de empezar la terapia hay posibilidad de consultas telefónicas, 15 minutos por 200 CZK y 30 minutos por 400 CZK. En momentos de crisis es posible de mantener un contacto más a menudo por teléfono o email, este servicio es gratuito.

Ofrezco también terapia online y terapia paseando por los praques y bosques de Praga. Hay siempre un telefóno o cita personal antes de la terapia afuera en donde examinamos las necesidades y expectaciónes individuales. Estas dos formas de terapia se realizan a la demanda del cliente o en caso de situación epidemiológica difícil.

Para más informaciónes contácteme al teléfono o email.