praktické informace

rezervace a storno ​

Rezervace termínu probíhá přes online kontaktní formulář, email či telefon nebo osobně na terapeutickém sezení. Potvrzením z mé strany se termín stává závazným, a pokud ho potřebujete zrušit či změnit, udělejte to, prosím, alespoň 24 hodin předem, abych ho mohla nabídnout někomu jinému. Při pozdějším zrušení či změně termínu je účtována plná cena. Je možné si po domluvě rezervovat pravidelný čas, který pro vás budu prioritně blokovat v kalendáři. ​

platba

Sezení lze platit hotově (je však potřeba mít přesnou částku), převodem na účet či okamžitou platbou v internetovém bankovnictví. Při online schůzce je platba realizována vždy předem převodem na účet.

osobní údaje ​

Mlčenlivost je samozřejmou podmínkou spolupráce se mnou. Jsem soukromou psycholožkou a psychoterapeutkou, ke spolupráci tak nepotřebujete žádné doporučení a informace o naší spolupráci nepředávám bez vašeho výslovného souhlasu a přání nikam dál. V případě nezletilých klientů je podepisován souhlas a dohoda s rodiči či zákonnými zástupci. V rámci dobré praxe a zlepšování odbornosti nechávám svoji práci supervidovat akreditovanými supervizory. Informace ze sezení jsou na supervizi přinášeny anonymně a upraveny tak, aby nebylo možné si je spojit s konkrétní osobou. Supervizoři jsou stejně jako já profesionálové vázaní mlčenlivostí. Jediná výjimka z mlčenlivosti je v případě získání informací o trestném činu či hrozbě ohrožení života dle § 367 a 368 trestního zákoníku. I o této situaci ale bude klient předem informován. Více v záložce GDPR. ​

délka spolupráce ​

Nabízím jednorázové konzultace, krátkodobou i dlouhodobou spolupráci. Na prvním setkání si vyjasníme vaše očekávání a dohodneme se, zda se shodují s mým odborným pohledem a kompetencemi. Při dlouhodobější spolupráci je nejčastěji frekvence setkání jednou za dva týdny. V případě potřeby je možné se setkávat i jednou týdně. Pro určitý druh témat a podpory může být vhodná i frekvence jednou za tři týdny, delší časové rozestupy ale nejsou pro dlouhodobou terapii vhodné. Je možné se domlouvat i na občasném poradenství ke konkrétním situacím.

co můžete očekávat

partnerský přístup

Věřím, že každý je expertem na svůj vlastní život. Nebudu vám proto radit ani vnucovat svoje názory a přístupy. Společně budeme hledat, jaká cesta je pro vás nejlepší, tak aby byla v souladu s vašimi hodnotami, názory, fungováním a s vaším životním příběhem. Pokud se mě zeptáte na konkrétní radu, budu ji vždy nabízet se zřetelem k tomu, že každý potřebujeme individuální přístup a postupy a že cesta ke spokojenosti každého z nás může být velmi odlišná. Ráda vám poskytnu odbornou kostru k situacím, které zažíváte, neboť teoretický kontext nám může poskytnout potřebnou orientaci. Partnerský přístup se promítá do našeho vztahu i v otevřenosti z mojí strany. Nevnucuji vám žádné informace o mojí osobě, zároveň se ale můžete na cokoliv zeptat. Během našeho sezení jste vy tím, kdo určuje probíraná témata. V případě potřeby vás mohu navádět otázkami, nebudu vás ale nutit jít směrem, kterým se nechcete vydat. Respektuji, že některá témata potřebují čas a navázání důvěry, než je možné se jim věnovat. S tím vším souvisí také zodpovědnost, kterou za změny ve svém životě vždy nesete vy sami.

úleva a změna

Většinou do poradenství či terapie přicházíme s touhou po úlevě a zlepšení konkrétní oblasti našeho života nebo životní spokojenosti obecně. Je potřeba přijmout, že částečná úleva může přijít velmi brzy, často již po prvním setkáním nebo po samotném rozhodnutí a objednání se. Dlouhodobé zlepšení ale vyžaduje čas a poctivou práci z mojí i vaší strany. Během naší spolupráce pravděpodobně zažijeme příjemné i náročné chvíle a naše sezení jsou příležitostí k tomu obojí zvládnout a integrovat. Na terapii je potřeba se dívat spíše jako na společné hledání a tázání se, než na získávání rad a řešení. I v poradenství, které je zaměřené více prakticky, nedostanete jasné řešení vašich problémů, ale spíše nástroje k tomu tato řešení nacházet. K tomu všemu je potřeba důvěra, otevřenost a motivace. Než se zážitky z terapie propíší do běžného života, může to chvíli trvat, ale dosažené změny bývají trvalé a postupně ovlivňují všechny naše činnosti, prožitky a vztahy.

zpětná vazba

Mám upřímný zájem na tom, aby pro vás byla naše sezení prospěšná. Do terapie investujete čas, peníze a sami sebe. Proto se budu pravidelně ptát na vaši zpětnou vazbu. Pokud by pro vás bylo náročné si o tom povídat, můžete mi vaši zpětnou vazbu napsat. V každé spolupráci se objeví chvíle a témata, kdy něco nesedne, chybí, nevyhovuje. I k tomu slouží prostor terapie, abychom tyto nepříjemné momenty mohli zvládnout společně a s uspokojivým výsledkem.

ukončení spolupráce (z vaší či z mojí strany)

Ať už je naše spolupráce jednorázová, v řádu týdnů, měsíců či let, rozhodně radím navázaný vztah také dobře a vědomě uzavřít. Je proto vhodné, pokud mě včas informujete, že zamýšlíte spolupráci ukončit. Preferuji osobní formu, kdy můžeme zhodnotit naši společnou cestu. Budu také vděčná za vaši zpětnou vazbu, abych se mohla zlepšovat ve své práci. Po ukončení spolupráce budu plně respektovat vaše soukromí a nebudu vás kontaktovat, pokud mě sami nepožádáte jinak. Budu ale ráda, pokud se ozvete se zprávou, jak se vám daří. Všichni máme svoje limity a mým úkolem je si ty svoje dobře uvědomovat. Pokud mám pocit, že téma, se kterým přicházíte, nemohu dobře uchopit z profesních či osobních důvodů, budu to s vámi otevřeně komunikovat. Vždy se budu snažit najít jiného kolegu, který by vám mohl pomoci. Pokud vás budu muset odmítnout ještě před započetím spolupráce, ať už z kapacitních či jiných důvodů, nabídnu vám vždy možnost doporučení jiného kolegy a/nebo alespoň krátkou konzultaci v případě akutní potřeby. Během naší spolupráce budu pravidelně monitorovat náš vztah a váš osobní posun, a pokud vyhodnotím, že vám naše spolupráce nepomáhá, otevřeně to s vámi proberu a navrhnu řešení. To, že vám nesednu já jako psycholog a psychoterapeut, neznamená, že vám nemůže pomoci psychologie a psychoterapie obecně. Jen je potřeba najít vhodného odborníka a metodu. Ráda vám poskytnu všechny kontakty, které mám k dispozici