GDPR

Vážím si Vaší důvěry, a proto beru ochranu Vašich údajů vážně. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

Moje údaje: Zoja Mrázová, IČO: 05749212, sídlo na adrese Švermova 1263, Buštěhrad, 273 43. Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku – Živnostenský odbor Kladno.

Abych vám mohla poskytnout informace o mých službách či konzultaci, potřebuji pracovat s některými vašimi osobními údaji.

1. Pokud poptáte mé služby – telefonicky, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře, budu zpracovávat kontaktní údaje, které mi sdělíte, jako je jméno, příjmení, e-mail, případně telefonní číslo nebo další údaje, které mi v rámci poptávky poskytnete. Pokud se nedomluvíme na další spolupráci, vaše údaje budu zpracovávat jenom po dobu nezbytně nutnou, poté je smažu.

2. Pokud se domluvíme na spolupráci, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji a dále s údaji, které mi sdělíte v rámci terapie, někdy se může jednat o „citlivé“ osobní údaje. S takovými údaji budu pracovat pouze pro účely poskytnutí mých služeb, a to formou anonymizovaných ručně psaných poznámek ze sezení, která nikomu neposkytuji a používám je pouze pro mou orientaci a potřeby supervize. Informace, které mi sdělíte v rámci terapie, budu zpracovávat po dobu poskytování mých služeb a nejdéle 3 roky od ukončení. Vaše fakturační údaje pak budu zpracovávat pro splnění zákonných povinností 10 let od poskytnutí služby.

3. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište mi na e-mail nebo mi zavolejte. ​

4. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat mě o tom informovat, případně podat stížnost.